Ap anklager regjeringen for dobbeltspill om skatt

– Vi må løse ulikhetskrisen, bekjempe skatteflukt og skatteparadiser og sørge for å stabilisere boligmarkedet, sier Snorre Valen. Les mer Lukk

SV er ute av forhandlingene på Stortinget om en skattereform. Nå kan Ap komme til å følge etter. Ifølge Dagens Næringsliv er hele skatteforliket nær ved å bryte sammen.

Kilder i Arbeiderpartiet anklager nå regjeringspartiene for dobbeltspill om formuesskatt, et av de mest betente spørsmålene i forhandlingene om et skatteforlik.

Ifølge DN har Høyre parallelt og uten å informere Ap, forhandlet fram en løsning med samarbeidspartiene KrF og Venstre, som innebærer at formuesskatten på sikt kan barberes kraftig eller sågar forsvinne helt.

Krøll på tråden

Ap var ifølge DN svært nær å inngå en avtale med de borgerlige om en rabatt på verdifastsettelsen av aksjer og driftsmidler på 20 prosent. Formuesskatten ville dermed kun bli beregnet ut fra 80 prosent av verdien på det som ofte omtales som arbeidende kapital.

Men parallelt skal altså regjeringspartiene Høyre og Frp ha fått med seg KrF og Venstre på at verdifastsettelsen skal trappes videre ned til null. Og det er denne avtalen som setter sinnene i kok i Ap.

Kilder NTB har snakket med i partiet, bekrefter at DNs framstilling medfører riktighet, mens kilder i regjeringspartiene sier de ikke kjenner seg igjen i virkelighetsbeskrivelsen.

Resultatet er uansett krøll på tråden i det som skulle være siste innspurt i forhandlingene om et bredt skatteforlik.

Les også: Venstre trykket på feil stemmeknapp i Stortinget - forslaget ble felt

Krever avklaring

For å fortsette forhandlingene krever Arbeiderpartiet at Høyre og Frp dropper det som framstilles som et særskilt avtalepunkt med samarbeidspartiene. Etter det NTB forstår er det nå høyaktuelt å bringe spørsmålet opp til de parlamentariske lederne. Det synes Høyres Trond Helleland er helt greit.

– Hvis Jonas Gahr Støre vil diskutere dette, så er han selvsagt velkommen, sier Helleland i en uttalelse til NTB. Han sier samtalene har tatt utgangspunkt i at partiene kan bli enige om retning, men forbli uenige om selve nivået på skatter og avgifter.

– Arbeiderpartiet har sagt at de ikke ønsker et system som låser for å øke skatten på arbeidende kapital. På samme måte ønsker ikke vi et system som låser for å redusere skatten på arbeidende kapital, sier Helleland.

Les også: Tror ny valglov vil føre til flere menn på Stortinget

SV ute

Forhandlingsmøtet i finanskomiteen som startet like etter klokken 12 onsdag, ble det siste med deltakelse fra SV. Partiet brøt ut av samtalene om et forlik fordi fordelingsprofilen ble funnet å være for svak.

– Vi må løse ulikhetskrisen, bekjempe skatteflukt og skatteparadiser og sørge for å stabilisere boligmarkedet. Det er altfor stor avstand mellom mandatet jeg har fra SVs gruppe og viljen de øvrige partiene har til å ta tak i disse tre tingene, sier Valen til NTB.

På spørsmål om flere partier kan komme til å trekke seg ut, svarer saksordfører Siri Meling (H) at «ingenting er avgjort før alt er avgjort».

– Vi har fortsatt et ønske om et bredest mulig forlik, men om vi skulle komme i mål med et mindre bredt forlik, så får vi ta det ad notam, sier hun.

Les også: Nordmenn støttet Frps innflytelse på norsk asylpolitikk

Utsatt

Finanskomiteen på Stortinget utsatte tidligere denne måneden behandlingen av regjeringens forslag til skattereform. Opprinnelig skulle komiteen ha avgitt innstilling innen 1. mars. Avgivelsen ble så utsatt til 12. april, før den nå er forskjøvet ytterligere til 10. mai. Debatten i stortingssalen er berammet til 31. mai.

Det synes å være flertall for å justere ned satsen for selskapsskatt og personskatt til 23 prosent, mens diskusjonen om eierskatt, herunder formuesskatt og utbytteskatt, altså ennå ikke er sluttført.

Les også: – Det er flere enslige mindreårige ute på gatene enn myndighetene har oversikt over

Les også: Liten kontroll over letingen etter forsvunne asylbarn i Norge