Danmark vedtar omstridt asylinnstramning

Your browser doesn't support HTML5 video.

Danmark vedtar omstridt asylinnstramning
Det danske Folketinget har vedtatt en omstridt innstramming av asyllovene. De nye tiltakene tillater blant annet å konfiskere asylsøkeres verdisaker.

Endringer i dansk utlendingslov:  
  • Folketinget i Danmark har vedtatt å endre den danske utlendingsloven. Lovendringen støttes av partiene Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, De konservative og Socialdemokraterne, og det inneholder følgende elementer:
  • Politiet skal beslaglegge flyktningenes eiendeler, om de har en verdi på over 10.000 kroner. Det gjøres unntak for gjenstander med «særlig affeksjonsverdi», som gifteringer.
  • Ventetiden for familiegjenforening for flyktninger med midlertidig beskyttelse forlenges fra ett til tre år.
  • Det blir vanskeligere å få permanent oppholdstillatelse. Flyktninger vil ikke lenger få permanent opphold lettere enn andre.
  • Ytelsene til asylsøkere kuttes med 10 prosent. Det innføres gebyr på søknader om oppholdstillatelse og familiegjenforening.
  • De rundt 500 kvoteflyktningene Danmark etter avtale med FN årlig henter blant vanskeligstilte i flyktningleirer i nærområdene, skal i fremtiden velges ut ifra «integreringspotensial».
  • Det blir utvidet tilgang til å inndra oppholdstillatelsen til flyktninger som besøker hjemlandet.
  • Asylsøkere får ikke lenger lov å bo privat utenfor asylmottakene.

Innstrammingene innebærer også at flyktninger med midlertidig opphold må vente i tre år før de kan få familiegjenforening, ikke i ett år som nå.

Den såkalte smykkeloven har fått stor oppmerksomhet i internasjonale medier. Den gir politiet anledning til å beslaglegge spesielt kostbare gjenstander og pengebeløp på over 10.000 kroner som asylsøkere bringer med seg til Danmark. Pengene skal benyttes til å betale for asylsøkernes opphold.

Bakgrunn: Danske jurister steiler mot flyktningforslag

Banket gjennom forslaget

Temperaturen var høy i folketingssalen før Venstre-regjeringens forslag til nye asyllover ble banket gjennom med støtte fra blant annet Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Skjellsordene mellom politikerne haglet, ifølge Politiken.

Forslaget ble til slutt vedtatt med 81 mot 27 stemmer. En representant stemte blankt.

Les også: Støre vil ha egenandeler fra asylsøkere med penger

Så sent som mandag var utenriksminister Kristian Jensen og integrasjonsminister Inger Støjberg i Brussel for å svare på spørsmål fra medlemmer i EU-parlamentets komité for sivile rettigheter.

Smykkeforslaget er blitt endret flere ganger etter kritikk.

Personlige gjenstander med særlig affeksjonsverdi skal ifølge loven ikke beslaglegges. For å bevise at gjenstandene har følelsesmessig betydning, må asylsøkerne fortelle en personlig historie, ifølge danske medier.

Les også: Listhaug: – Blir spennende å se hva som skjer i Danmark og Sverige

– En svart dag for flyktninger i Danmark

Amnesty i Danmark kaller regjeringens nye asylinnstramninger for umenneskelige og et uttrykk for ansvarsfraskrivelse for verdens flyktninger.

Tirsdagens vedtak innebærer blant annet at asylsøkeres verdisaker skal kunne konfiskeres på grensen, samt at flyktninger med midlertidig beskyttelse må vente i tre istedenfor ett år på familiegjenforening.

– Et flertall i Folketinget må nå påta seg ansvaret for at ektefeller og barn skal leve atskilt og i usikkerhet om hverandres skjebne. Tre år er en evighet – spesielt i et barns liv. Det er en umenneskelig beslutning, sier konstituert generalsekretær Trine Christensen i Amnesty Internationals danske avdeling.

Hun mener Danmark gjennom loven fraskriver seg ansvaret for å beskytte verdens flyktninger.

– Det skjer ved å gjøre forholdene for asylsøkere så ulidelige at de oppsøker andre steder for å få beskyttelse og sikkerhet. Det er ganske enkelt uverdig, sier Christensen.