Siv Jensen varsler asylinnstramminger

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen sier det er helt nødvendig å stramme inn på tilbudet asylsøkerne får når de kommer til Norge. Les mer Lukk

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen sier det er helt nødvendig å stramme inn på tilbudet asylsøkerne får når de kommer til Norge.

Utfordringen med å få neste års statsbudsjett til å gå opp, samtidig som asylregningen skal betales, vil bli et sentralt tema på Fremskrittspartiets landsstyremøte i helgen.

Partiets seier i forslaget til statsbudsjett om økt utbetaling til gifte og samboende pensjonister er under angrep fra stadig flere av de andre partiene.

Men Jensen sier til NTB at for henne handler det om å få asylutgiftene ned.

Nøkternt tilbud

– Kostnadene forbundet med å ta imot asylsøkere er for høye, og det er nødvendig med kostnadsreduserende tiltak, sier finansministeren.

Hva slags kutt hun eller partiet vil foreslå gjenstår å se:

– Asylsøkerne skal få et godt og forsvarlig, men nøkternt tilbud når de kommer til Norge. Derfor må vi kritisk gjennomgå de ordningene vi i dag har for om mulig å gi et tilbud på rimeligere måter, sier hun.

Bremse

Frps landsstyremøte kommer også til å foreslå flere tiltak som er ment å skulle begrense antall asylsøkere som vil til Norge, varsler partilederen.

– Veksten i antall asylsøkere som kommer til Norge kan ikke fortsette. Vi er nødt til å få tilstrømmingen under kontroll. Norge kan ikke ha ordninger som er så gode at flere enn det som er naturlig velger Norge som mottaksland, sier Jensen til NTB.

Regjeringen ventes å komme med tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for håndtering av asylsøkerstrømmen fredag til uka.

– Antallet asylsøkere vil føre til betydelige praktiske og økonomiske utfordringer i tiden fremover. Dette jobber regjeringen nå med å håndtere, og vi vil snart presentere en sak for Stortinget, sier Jensen.

Valg-misnøye

Evaluering av det svake valgresultatet – med en oppslutning på 9,5 prosent på landsbasis – står også på helgens program for Frp-landsstyret.

– Det er noe ulike erfaringer rundt om i landet, med både sterkere og svakere tall. Men gjennomgående deler nok landsstyret den analysen jeg ga rett etter at valgresultatet var klart; nemlig at vi er skuffet over oppslutningen. Det vil nok landsstyrets debatt gjenspeile, sier Jensen til NTB.

Noen opphetet debatt om Frps deltakelse i regjering ligger det likevel ikke an til. Det kan forklares med gjennomslag i statsbudsjettet, mener Jensen.

– Alle partier i regjering har fra tid til annen noen som reiser spørsmål om deltakelse. Men jeg registrerer at statsbudsjettet er blitt svært godt mottatt, og det er jo et særdeles godt utgangspunkt, sier hun.