EØS-strid foran landsmøtet i Fellesforbundet

Fellesforbundet kan komme til å forkaste EØS-avtalen

EØS-STRID I FANGET: Fellesforbundets leder Arve Bakke vil forsvare EØS-avtalen mot forslag om utmelding. Les mer Lukk

14 av Fellesforbundets avdelinger foreslår for landsmøtet at organisasjonen må jobbe for å få Norge ut av EØS-avtalen. Ti avdelinger argumenterer for å beholde den.

EØS-avtalen blir kilde til den av de store debattene på landsmøtet til Fellesforbundet som åpner 9. oktober. Hele 24 forslag til vedtak dreier seg om å forkaste eller beholde EØS-avtalen, som har skapt store endringer i norsk arbeidsliv.

Blant avdelingene i forbundet som har sendt inn forslag med uttrykkelig ønske om å beholde eller si opp EØS-avtalen, går flertallet på 14 inn for å jobbe for å få Norge til å si opp avtalen. Ti avdelinger, de aller fleste med et likelydende forslag, mener at det vil skape større problemer enn det løser, å si opp EØS-avtalen.

En av avdelingene, Midt-Gudbrandsdal fagforening, foreslår å utrede alternativer til EØS-avtalen og utsette diskusjonen til det foreligger. Men en slik utredning finnes allerede, finansiert blant annet av Fellesforbundet.

Hvilke valg har Norge?  

Bare to valg? Stortingsflertallet har besluttet at Norge kun har to måter å samarbeide med EU på: Enten EU-medlemskap, eller EØS-avtalen.

EU-medlemskap vil folket ikke ha. Og EØS-avtalen høster voksende kritikk for å gripe inn i norsk samfunnsliv på udemokratisk vis.

Sjekker virkeligheten: Fagforbundet,EL & IT-Forbundet og Nei til EU ville utrede om det virkelig ikke finnes andre alternativer. I februar 2010 startet de utredningsprosjektet Alternativer til dagens EØS-avtale.

Flere lurer: Mange nye organisasjoner har sluttet seg til prosjektet, blant annet Fellesforbundet og bondeorganisasjonene.

Rapport viser flere valg: Alternativ-utredningen på 188 sider ble lagt fram på en pressekonferanse 15. mars. Rapporten viser at det finnes flere realistiske måter å inngå handelsavtaler med EU på, uten å måtte underkaste oss EUs lovmaskineri automatisk.

Les rapporten her.

Sveits gjør det annerledes: I virkeligheten har også Sveits adgang til EUs indre marked gjennom et sett av handelsavtaler som ikke forplikter landet til automatisk å overta lover på et så bredt spekter som Norge.

Europautredningen: Vurderingen av alternativer til EØS-avtalen kommer etter at den regjeringsoppnevnte Europautredningen 17. januar overleverte sin rapport NOU 2012:2 Utenfor og innenfor.

Europautredningen fikk i oppdrag kun å vurdere hvordan EØS-avtalen fungerer, ikke alternativene.

Det går fram av de innkomne forslagene om handelspolitikk til landsmøtet, som ABC Nyheter har gjennomgått.

Fellesforbundet er med sine 148.000 medlemmer LOs største i privat sektor, og har dermed stor innflytelse på hva LO skal mene om EØS-saken.

Les også: – Ta konsekvensene av EØS, LO!

Bygger på avtalebrudd i EØS

LO har sammen med Arbeiderpartiet vært blant de varmeste forsvarerne av EØS-avtalen, selv om mange mener den har ført til større press i retning sosial dumping.

På LO-kongressen i 2013 vedtok LO å holde fast på EØS, men forutsatte at norske arbeidslivslover skal gis forrang dersom EU-lovverket i EØS-avtalen kommer på tvers av dem. Det skjedde på forslag fra Fellesforbundets leder Arve Bakke.

Dermed unngikk LO å vedta forslaget fra sitt aller største forbund, Fagforbundet.

Fagforbundet gikk opprinnelig inn for å ta arbeidslivets regler ut av EØS-avtalen.

EU har for lengst slått fast at LOs forutsetning om å gi norske regler forrang, er i strid med hva Norge har signert på i EØS-avtalen.

– Det spørsmålet er avklart i Protokoll 35 i EØS-avtalen. Der er partene enige om at EØS skal være overordnet nasjonal lovgivning hvis de ikke er sammenfallende, sa EU-kommisjonens leder for Vest-Europa-divisjonen, Gianluca Grippa, til ABC Nyheter den gangen.

Les også: EU har allerede avvist dette kravet

– EØS ikke noe problem

Forbundsleder Arve Bakke deltar nå på kongressen i Den europeiske faglige samorganisasjonen DEFS i Paris, og er utilgjengelig for kommentar.

I sin innstilling til forslagene som har kommet inn, avviser imidlertid Fagforbundets representantskap forslagene om å gå mot EØS. Ifølge representantskapet begrenser ikke EØS-avtalen mulighetene til å bekjempe sosial dumping og undergraver ikke tariffavtalenes virkningsområde.

I en strid om utenlandske ansatte på norske verft, støtter imidlertid arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) fagbevegelsen og norsk Høyesterett mot ESA, som er enig med NHO.

Les også: Slår fast at bryggesjauernes rett til jobb bryter EUs lover

– EØS setter Høyesterett til side

Verfts-veteranen Eldar Myhre fra Stavanger sitter i Fellesforbundets forbundsstyre, og ser annerledes på EØS.

– Hva er sjansen for at et landsmøte i Fellesforbundet skal gå inn for å si opp EØS-avtalen?

– Jeg skal ikke spå, men det er klart at siste tids hendinger med ESA og verftsdommen er et sterkt innspill. Når ESA mener at norsk Høyesterett ikke skal ha anledning til å overprøve EU-retten, så åpner det for hva som helst.

Det er en kraftig endring siden forrige debatt.

Høyesterett ga fagbevegelsen medhold i synet på utenlandske arbeideres rett til godtgjørelse for kost og losji i verftsindustrien, men blir nå utfordret på det av EFTAs overvåkingsorgan ESA. Til syvende og sist er det ikke norsk Høyesterett, men EFTA-domstolen i Luxembourg som ifølge EØS-avtalen avgjør hva som skal gjelde.

– Ser du noen risiko i disse nedgangstider for oppdrag til verftene hvis Norge går ut av EØS?

– Klart det er en risiko, akkurat som det også er en risiko med globaliseringen. En risiko det snakkes lite om, er at en ikke har virkemidler til å møte nedgangsperioder. Virkemidlene i krisesituasjoner er begrenset av EØS-avtalen. Ta en titt ut i Europa, så ser du hvordan det er, sier Myhre, som går av i løpet av kommende landsmøte.

Les også: Dette sa LO som forutsetning for å si ja til EØS-avtalen