Redaktøren for BarentsObserver sparket på dagen

Redaktør Thomas Nilsen i nettstedet BarentsObserver har fått sparken etter en langvarig krangel om redaksjonell uavhengighet.

Nilsen fikk oppsigelsen fra styreleder Stig Olsen i Barentssekretariatet mandag. Han må gå på dagen etter beskyldninger om pliktbrudd og illojalitet.

– I brevet fra styrelederen beskyldes jeg for å ha opptrådt illojalt ved å publisere en samlet redaksjonell protest mot at de nordnorske politiske eierne vedtok at vi ikke skulle få følge redaktørplakaten, sier Thomas Nilsen til NTB.

Nettstedet BarentsObserver publiserer nyheter om Barentsregionen på engelsk og russisk. Utgiver er Barentssekretariatet, som eies i fellesskap av de nordnorske fylkeskommunene og får støtte fra Utenriksdepartementet.

21. mai i år vedtok styret i Barentssekretariatet at nettstedet ikke skal være en fri og uavhengig publikasjon, men et informasjonsnettsted for Barentssekretariatet.

Motsatt av illojalitet

I oppsigelsen kritiseres redaktøren for at han fortsatte å kritisere vedtaket offentlig i flere medier.

– Det jeg har gjort, er det motsatte av illojalitet. Det er enhver redaktørs plikt å gjøre verden oppmerksom på hva det innebærer at vi ikke får følge redaktørplakaten. Dette er et angrep på vår ytringsfrihet og vår framtid, sier Thomas Nilsen til NTB.

Trist

Han sier det er trist at dette er det utenrikspolitiske eksportproduktet nordnorske politikere vil ta med seg inn i Barentssamarbeidet.

– I en tid hvor ytringsfriheten i Russland er under så sterkt press, er det trist å se at vi i Norge nekter redaktørplakat og sparker redaktøren, sier han.

BarentsObserver har de senere årene publisert stadig mer egenprodusert innhold i tillegg til å være en viktig nyhetskanal for hva som skjer i Barents-området. I striden med eierne har BarentsObserver argumentert med at mediesituasjonen i Russland gjør det umulig å søke journalistvisum uten å presentere et uavhengig medium.

Det har ikke lyktes NTB å komme i kontakt med styreleder Stig Olsen.