Jonas vil se Ernas ledighetsprognose

Statsminister Erna Solberg (H) må fortelle hva regjeringen tenker om utviklingen av arbeidsledigheten, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Les mer Lukk

Regjeringen må vise fram sine sist oppdaterte prognoser for utviklingen av arbeidsledigheten, krever Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Det vil være svært nyttig å vite hvordan regjeringen vurderer utviklingen av ledigheten framover. Vi diskuterer nå ulike tiltak for å møte den økende ledigheten. Jeg utfordrer derfor statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen til å dele disse prognosene med offentligheten, sier Støre til NTB.

Ved utgangen av august var 84.700 personer registrert som helt ledige hos Nav. Det er 5.800 flere enn for ett år siden, en økning fra 2,9 til 3,1 prosent.

Tallene bekrefter tendensen i Statistisk sentralbyrås (SSB) tall fra onsdag, som viste at 4,5 prosent av arbeidsstyrken var uten jobb i juni.

Undervurdert

– Det vanlige er at vi forholder oss til AKU-tallene fra SSB, fastslår Ap-lederen.

Grunnen til at tallene er forskjellige, er at Nav-tallene reflekterer registrerte ledige, mens SSB-tallene er basert på hvor mange som anser seg som uten jobb.

Støre hevder at regjeringen systematisk har bommet på sine analyser om ledighetsutviklingen.

– I mars i fjor anslo regjeringen ledigheten til å bli 3,7 prosent i 2015. Men da vi kom til mai i år var den på 4,1 prosent. Da ga finansminister Siv Jensen (Frp) uttrykk for at toppen var nådd, og at det ville gå ned i 2016. Jeg har respekt for at dette er vanskelig terreng, men desto viktigere å få regjeringens oppdaterte prognoser på bordet, sier Støre.

Regjeringen kommer normalt med sine prognoser i statsbudsjettet som legges fram i oktober.

– Dette er et nøkkeltall i budsjettet som er svært aktuelt. Det bør ikke være noe problem å legge det fram nå, sier Støre.

Ingen spåmann

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) avviser at regjeringen undervurderer prognosene.

– Vi følger prognosene svært nøye og undervurderer ingen prognoser. Prognosene viser at vi fortsatt kan vente en moderat økning i ledigheten, sa Eriksson.

Tidligere fredag sa statsråden at det er vanskelig å treffe:

– Jeg er ingen spåmann. Det er vanskelig å være 100 prosent sikker på hvor tallene går, medga Eriksson.

Han la til at departementet og han selv følger utviklingen «svært nøye» for å komme med «riktige tiltak til rett tid».

Verst i vest

Tallene som Nav la fram fredag viser at så å si hele økningen i ledigheten skjer i Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. I åtte fylker synker derimot antallet uten jobb.

– Det pågår en ubehagelig nedbemanning av en veldig stor, oljedrevet del av norsk økonomi, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri.

I Rogaland har ledigheten økt med 65 prosent det siste året. Fra å være fylket med lavest ledighet, ligger Rogaland nå over landsgjennomsnittet. I Møre og Romsdal har ledigheten økt med 23 prosent det siste året, fulgt av Hordaland, som har en oppgang på 21 prosent.

Reddes av Sverdrup

NHO-forbundet Norsk Industri mener tallene viser en ekstrem todeling. Det er tydelig at oljebransjens trøbbel alene står for økningen i ledigheten, mens resten av landet ikke rammes – foreløpig.

– Dette vil fortsette i år og godt inn i neste år, sier Sundet til NTB.

Men etter hvert vil oljenedturen også ramme andre og mindre oljeavhengige deler av landet og todelingen avta litt, mener han.

Sundet sier det bare er den gigantiske Johan Sverdrup-utbyggingen som gjør at vi ikke snakker om en krise med stor K i Norge nå. (©NTB)