Solberg: Ingen krise i norsk økonomi

Your browser doesn't support HTML5 video.

Spørsmålet Erna nekter å svare på
Vestlandet sliter, men andre områder i Norge går bedre enn før, påpeker statsminister Erna Solberg, som advarer nordmenn mot å tenke for pessimistisk om fremtiden.

Det var et delt budskap statsministeren kom med da hun oppsummerte det siste halvåret før det politiske Norge tar sommerferie.

Vestlandet og olje- og gassektoren har det vanskelig, men i Nord-Norge, innlandet og Oslo har sysselsettingen gått opp. Industrien for øvrig får god drahjelp av svakere kronekurs. Det samme gjør reiselivet. Med andre ord: Ingen krise i norsk økonomi.

– Økonomien er ikke i krise, men særlig på Vestlandet og Sørlandet har vi mange familier som opplever en krise fordi de er usikre på om de har jobb, selskaper sier opp folk og det er store omstillinger. Det skal vi ha dyp respekt for, sier Solberg til NTB.

Flere ledige

Den registrerte arbeidsledigheten er på 2,9 prosent, mens Statistisk sentralbyrås ferske anslag onsdag ligger på 4,2 prosent – det vil si at 117.000 personer står uten jobb.

Solberg kaller det sin viktigste jobb som statsminister å ta Norge trygt gjennom omstillingen. Nå minner hun nordmenn om at pessimisme kan bli en selvoppfyllende profeti.

– Det er viktig å ikke overdrive. Da kan folk bli redde og ikke bruke penger. Hvis varehandelen også blir rammet, da blir det høyere ledighet, sier hun.

Noe av det viktigste for regjeringen nå blir å følge med på om folk som blir ledige raskt går over i andre jobber eller om de faller ut i langtidsledighet. Om det siste skjer, må regjeringen vurdere nye tiltak, sier Solberg.

Ingeniører til samferdsel

Uansett utvikling i oljepris er det nødvendig å ruste landet for omstilling, påpeker Solberg og viser til at regjeringen har tiltak i gang som også motvirker økt ledighet. Det er satt i gang en rekke store samferdselsprosjekter. God infrastruktur er viktig for fremtiden, men det gir også mange arbeidsplasser, blant annet gjennom behov for flere ingeniører, konstaterer Solberg.

Dessuten vurderer regjering å stille krav om at det skal være lærlinger hos selskaper som vinner offentlige anbud. Det vil sikre at unge ikke mister utdanningstilbud når det er nedgangstider.

Omstillingen landet står overfor er en annen enn vi har vært gjennom før, fordi vi på sikt må finne et annet næringsgrunnlag og helt andre arbeidsplasser, fastslår Solberg.

Ikke bærekraftig

Kritikere har ment at regjeringen har undervurdert den negative utviklingen for norsk økonomi og har kommet for sent i gang med omstillingstiltak. Feil kritikk, aviser Solberg.

– Vi har snakket om behov for omstilling siden før vi kom i regjering. Olje- og gassnæringen hadde et høyt aktivitetsnivå som ikke var bærekraftig over tid fordi det ikke var nok prosjekter til det. Så kom lavere oljepris på toppen av det hele, men det spørs hvor lenge det varer, sier hun.

Om oljeprisen igjen skulle styrke seg, vil det gi et pusterom for norsk økonomi, men det vil ikke endre det faktum at det er behov for en mer grunnleggende omstilling på sikt, mener hun.


Les også: Solberg: – Politikk er å gjøre vanskelige valg

I videoen under kan du se hele den oppsummerende pressekonferansen til statsministeren:

Your browser doesn't support HTML5 video.

Statsministeren oppsummerer året så langt