Grande feirer 20 seire

Your browser doesn't support HTML5 video.

Se Venstres siste pressekonferanse før sommeren Les mer Lukk

Trine Skei Grande mener Venstre kan notere seg for politisk gjennomslag i 20 viktige saker siden regjeringsskiftet.

– Det har vært et skifte i norsk politikk etter valget. Svært mye av det vi lovet kan vi allerede kvittere ut, sier Venstre-lederen. På en oppsummerende pressekonferanse før sommerferien la hun fram listen over 20 politiske seire.

Blant det hun trekker fram, er dreining av skatter og avgifter i grønn retning, tiltak mot barnefattigdom, forskriftsendring for lengeværende asylbarn, uttrekk av kullinvesteringer i oljefondet samt forliket om flere kvoteflyktninger fra Syria.

Også politireformen og de omstridte endringene i Arbeidsmiljøloven står på skrytelista hennes.

– Løsningen er ikke å erstatte tapte arbeidsplasser med nye jobber i petroleumssektoren. Løsningen er å bruke den høykompetente arbeidskraften i et grønt skifte, tilføyer hun.


La frem klimavennlige tiltak

I sin landsstyretale forleden la hun fram en rekke tiltak som hun mener regjeringen bør prioritere i neste års statsbudsjett. Tiltakene, som nå er blitt 15 i tallet, vil ifølge Venstre gi 50.000 nye, grønne arbeidsplasser.

Blant tiltakene partiet går inn for, er utbygging av infrastruktur for klimavennlige biler, skattefradrag for Enøktiltak i egen bolig, opprettelse av en miljøkompensasjonsordning for merutgifter ved grønne offentlige innkjøp, et grønt skatteskifte for petroleumsindustrien samt krav om nullutslipp fra ferjer innen 2030.

Venstre vil også styrke forskningen om effektiv ressursutnyttelse, framskynde satsingen på kollektivtrafikk og sykkelveier samt forbedre skattefordelene for hybridbiler.