Arbeidstilsynet: Ekstremværet Ingunn gjør arbeidsplasser farlige

Arbeidstilsynet ber både arbeidstakere og arbeidsgivere i områder utsatt for ekstremværet om å være varsomme – både mens uværet pågår og i oppryddingsarbeidet.

Ekstremværet Ingunn byr på svært kraftige vindkast i deler av landet onsdag og torsdag. Rødt farevarsel om ekstremt kraftige vindkast gjelder for deler av Vestlandet og nord til Nordland. Andre steder er det oransje og gult farenivå.

– Under ekstremværet er det viktig å sikre løse gjenstander og vurdere om arbeid som foregår utendørs, kan endres eller utsettes, sier seksjonsleder Gunn Robstad Andersen i Arbeidstilsynet.

For å unngå ulykker på veiene bør arbeidsgivere legge til rette for hjemmekontor.

Minner om risikoen

Etter at stormen har lagt seg, må flere yrkesgrupper ta del i oppryddingsarbeid. For eksempel kan det gå ut på å reparere bygninger, rydde veier og tomter, rydde trær, stabilisere ustabile skråninger og reparere eldre sikringstiltak som er skadd.

Tilsynet minner om risikoen ved slikt arbeid. De advarer blant annet mot å jobbe for mye overtid.

– Ulykkesrisikoen øker fort når arbeidstakerne jobber mer enn 8 timer, og er dobbelt så stor når arbeidstiden passerer 12 timer, heter det i pressemeldingen.

Noen råd for å unngå arbeidsskader

For å unngå skader eller uheldige arbeidsbelastninger må arbeidsgiver sørge for følgende:

– Planlegg arbeidet. Kartlegg farer og risikoforhold og gjør en risikovurdering. Vurder å hente inn ekspertbistand. Planlegg sammen med dem som skal gjøre oppryddingsarbeidet.

– Sørg for at arbeidsbelastningen ikke blir for stor på den enkelte.

– Sørg for opplæring og informasjon.

– Risikovurder alenearbeid. Unngå det så langt det er mulig.

– Sørg for ekstra varsomhet ved arbeid i bratt og ustabilt terreng.

– Sørg for nødvendig personlig verneutstyr.

– Sørg for at arbeidstakerne alltid har med førstehjelpsutstyr.

– Sørg for at alle har med kommunikasjonsutstyr som er ladet og fungerer.

Eksempler på arbeid som må risikovurderes:

– gravearbeid

– sikring mot ras og oversvømmelser

– arbeid i høyden

– arbeid med mobilt arbeidsutstyr

– arbeid med utstyr til løfting

– asbestarbeid

– arbeid i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer