Nå kan du straks bli promilletestet av tollvesenet

Fra og med 1. desember kan tollerne promilleteste trafikanter. Foto: Tolletaten / NTB Les mer Lukk

Stortinget har gitt Tolletaten hjemmel til å rusteste sjåfører i forbindelse med kontroll av varer.

Fra 1. desember kan dem som ferdes langs veiene i Trysil, bli stoppet av tollere og bli bedt om å blåse i alkometer.

– Stortinget har gitt Tolletaten hjemmel til å rusteste sjåfører i forbindelse med vareførselskontroll. I første omgang starter etaten et prosjekt i Trysil i Innlandet fylke og kun med alkotest. Vi ønsker å høste erfaringer med denne nye tolloppgaven før vi utvider geografisk med flere tollsteder og vurderer om det også skal testes for andre typer rus, sier fungerende divisjonsdirektør Tom Daniel Sunde i grensedivisjonen i Tolletaten.

Gir testresultatet grunn til å tro at føreren av motorvognen er påvirket, skal Tolletaten straks varsle politiet.

Etter planen skal dette utvides til flere rustesting ved flere tollsteder våren 2024.