Bemanningsbyråer får sende erstatningssak mot Norge til Efta-domstolen

De ni bemanningsbyråene som har fremmet et erstatningskrav mot staten på grunn av de nye innleiereglene for arbeidskraft, får sende sin sak til Efta-domstolen.

Det opplyser Nicolay Skarning i advokatfirmaet Simonsen, Vogt og Wiig i en epost til NTB.

Kravet er nå kommet opp i rundt 40 millioner kroner, men kan øke om flere bemanningsbyråer melder seg på saken, ifølge advokaten.

Kan komme over 100 millioner kroner

– Staten har tapt første runde ved at Oslo tingrett nå har besluttet fremleggelse for Efta-domstolen i Luxembourg. Vi legger til grunn at Efta-domstolen vil være enig med Eftas overvåkingsorgan i at Norge har brutt EØS-avtalen og dermed er erstatningsansvarlig overfor bemanningsbyråene og deres kunder for de tap de er påført, sier Skarning.

Han sier en rekke virksomheter vil kunne melde seg til søksmålet, og at erstatningskravet dermed kan komme langt over 100 millioner kroner.

Mener innstrammingene er i tråd med EØS-retten

Bakgrunnen for striden er lovendringene som fjerner muligheten bedrifter har til å bruke innleie når arbeidet er av midlertidig karakter. I tillegg ble det innført et totalforbud mot bruk av innleie i bygg- og anleggsbransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke.

Regjeringen fastholdt i forrige måned overfor EFTAs overvåkingsorgan (Esa) at innstrammingene i bruk av innleid arbeidskraft er i tråd med EØS-retten.

– Gir trygghet

– Innstramningene i innleieregelverket utgjør en viktig del av regjeringens arbeid med å sikre et arbeidsliv preget av faste og direkte ansettelser, r sa arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

Hun sier videre at faste ansettelser i den virksomheten hvor arbeidet utføres, gir trygghet for den enkelte arbeidstaker.