Uteseksjonen i Oslo vil flytte rusmiljøet ut av sentrum

Uteseksjonen ønsker å spre det åpne rusmiljøet i Oslo til bydelene for å redusere opphopningen i sentrum.

Oslo kommune har hatt som mål å motvirke åpne rusmiljøer i sentrum siden 2011, skriver Aftenposten.

I sentrum regner man med fire åpne rusmiljøer, i henholdsvis Storgata/Brugata, Vaterland, Urtegata og Akerselva. Naboer til disse områdene fortviler over sprøyter, søppel og bråk.

En tredel av rusmisbrukerne i sentrumsmiljøene kommer fra nabokommuner. Uteseksjonen vil derfor ha robuste lavterskeltilbud også utenfor sentrum, i bydelene og i kommunene rundt Oslo.

– Konsentrasjonen av lavterskeltilbud er med på å sementere og forsterke problematikken knyttet til åpne rusmiljøer i sentrum, sier leder Børge Erdal til avisen.

Han mener bydelene må ha et tilnærmet samme innhold som i sentrum og med åpningstider som er relevante og attraktive for brukerne.

– Slike tjenester må plasseres så de ikke er til sjenanse for bomiljø og innbyggere. Man må ha en viss toleranse for rusbruk i nærheten av tiltakene, mener han.

Velferdsetaten i kommunen er enig og ønsker også å desentralisere tjenestetilbudet til bydelene.

– Tanken er at brukerne i stor grad heller vil benytte seg av gode og sosiale hjelpetiltak i sitt nærmiljø, sier Ola Svantorp-Tveiten, etatens koordinator for sentrumsarbeidet.