Flom og tørke fører til fôrmangel for bøndene

Landbruksminister Geir Pollestad utelukker ikke å tilpasse statens støtteordninger for bøndene for å kunne hjelpe i den krevende situasjonen mange bønder står i etter at både flom og tørke har redusert årets avlinger. Foto: Frederik Ringnes / NTB Les mer Lukk

Fôrsituasjonen for norske bønder er krevende etter tørke i nord og flom i sør. Flere har mistet eller fått redusert avlingene kraftig.

Situasjonen gjør at mange norske bønder nå er avhengig av å få kjøpt inn fôr for å dekke behovet til dyrene sine.

Tirsdag hadde landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) derfor møte med aktører fra landbruksnæringen og forvaltningen med fôrsituasjonen som tema.

– Vi har ikke et fullstendig bilde av fôrsituasjonen før utpå høsten. Utfordringene med været er ikke over. Mange bønder er fremdeles i en akuttfase, og det er ikke vanskelig å forstå at dette er en stor påkjenning for dem det gjelder, sier Pollestad i en pressemelding.

Med på møtet var representanter fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Statsforvalter i Oslo/Viken og Innlandet, Mattilsynet, Landbruksdirektoratet, Norsk Landbruksrådgiving, Nortura, Tine og Felleskjøpet.

Pollestad understreker at den enkelte bonde selv må gjøre en selvstendig vurdering av egen fôrsituasjon og alternative fôrkilder.

– Fra statlig hold har vi ordninger som til en viss grad kompenserer for tap. Vi vil fortløpende vurdere mulige tilpasninger i ordningene for best mulig å treffe den situasjonen vi står i, sier landbruks- og matministeren.