Ekspertgruppe med sterk kritikk av Vegvesenet etter skredulykke

En person døde i raset i Hennset i Heim kommune i september 2022. En ekspertgruppe mener ulykken kunne vært unngått dersom Statens vegvesen hadde gjort en bedre jobb. Foto: Kåre Hendset / NTB Les mer Lukk

Ekspertgruppa som Statens vegvesen satt ned for å finne årsakene til skredulykken i Hennset i Heim kommune i fjor, er tydelige i sin kritikk mot Vegvesenet.

– Det er mange ting som kunne vært gjort annerledes i dette prosjektet slik at skredet kunne vært unngått, sier Lars Andresen. Andresen er direktør i NGI (Norges Geotekniske Institutt) og leder av ekspertgruppa.

Den samme gruppa rapporterte i desember i fjor at den utløsende faktoren for skredet var arbeid med E39. I en ny rapport mandag peker ekspertgruppa på flere mangler i byggeprosjektet.

De mener blant annet at grunnforholdene der skredet løsnet ikke var kartlagt, og derfor ukjent. Skredrisikoen ble også feilaktig vurdert til å være lav tidlig i planfansen og ble ikke vurdert på nytt senere.

Vegvesenet har heller ikke fulgt opp sitt ansvar som byggherre i prosjektet, og ekspertgruppa peker på at det er funnet mangler i oppfølgning og kontroll av prosjektering og utførelse.

85 år gamle Bjørg Hendset omkom i skredet og flere personer ble skadd. Ekspertgruppa mener Vegvesenet må ta på seg stort ansvar for ulykken.

– Vi mener at Vegvesenet og entreprenør må ta et stort ansvar for at disse tingene ikke ble fulgt opp tilstrekkelig i prosjektet. Hadde dette vært gjort på en god måte, mener vi at skredet kunne vært unngått, sier Andresen videre.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Vegvesenet forteller at de nå vil gjøre en grundig vurdering av hele rapporten.

– Her har vi fått tydelige tilbakemeldinger på hva vi kunne gjort annerledes i dette prosjektet, og det tar vi på alvor. Vi vil gå gjennom rapporten og ta med oss de relevante læringspunktene. På denne måten vil vi kunne forbedre måten vi jobber framover, sier han.