Dagens høyeste badetemperaturer i sjøen

Dagens beste badetemperatur i sjøen blir i Oslo med 18,7 grader. Det er klokken 16, og ved samme tid blir det kun små bølger.

I Bergen når havtemperaturen toppen mellom klokken 14 og 17, med 16,1 grader. Samtidig er det nesten ingen bølger.

Sjøtemperaturen i Stavanger når 16,8 grader mellom klokken 13 og 18 med rolig sjø.

Det er klokken 21 som blir varmest for trondheimere om de skal bade i havet. Da er det 13,3 grader og svært små bølger.

Skal kristiansandere ut og bade i havet vil dagens høyeste badetemperatur være 16,7 grader mellom klokken 16 og 17. I tillegg er det da noen mindre bølger.

Tromsø får sin høyeste sjøtemperatur klokken 12. Da er det 10,4 grader og noe rolig sjø.

Mellom klokken 16 og 18 blir det 13,1 grader i havet i Alta, med kun små bølger.

Kilde: havtemperaturer fra Meteorologisk institutt.