Imdi: Færre innvandrere velger byene – flere velger distriktene

Storbyene er i mindre grad enn før ettertraktet som bosted for innvandrere i Norge. Illustrasjonsfoto: Halvard Alvik / NTB Les mer Lukk

De siste tjue årene har innvandrere i Norge blitt mer desentralisert. En årsak er at de blir værende i sin første bostedskommune, og at den er mindre sentral.

Mandag presenteres Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (Imdi) nye rapport «Hvordan går det med integreringen?».

Den viser at færre innvandrere enn før søker seg til sentrale strøk.

– Vi tror det er flere årsaker til dette. Blant annet har nyere ankomster delvis startet sin tid i Norge på mindre sentrale steder. Innvandrere blir også i stadig større grad værende i sin første bostedskommune. I tillegg er det færre som flytter til de mer sentrale strøk enn tidligere, sier konstituert direktør i Imdi Lisbeth Fransplass Røren i en pressemelding.

Økt positivitet, men store utfordringer

Dette er den fjerde rapporten i sitt slag, med søkelys på hvordan det går med integreringen i Norge på områdene utdanning og kvalifisering, arbeid, økonomi og levekår, politisk integrering og sosial integrering.

Blant andre funn i rapporten framheves at en langvarig trend med økning i positive holdninger til innvandring og integrering, fortsetter. Likevel er sannsynligheten for å oppleve diskriminering mer enn dobbelt så stor blant personer med innvandrerbakgrunn enn i befolkningen ellers.

Stadig flere barn og unge med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring og tar høyere utdanning. Samtidig er frafallet i videregående fortsatt høyest blant innvandrergutter. Barn med innvandrerbakgrunn er sterkt overrepresentert blant de som vokser opp i lav inntekt.

Viktig med jobb

– Mye går bra med integreringen i Norge. Samtidig skal vi alltid stå på for å gjøre integreringen enda bedre. Særlig viktig er det å jobbe for at folk kommer ut i jobb. Arbeidsplassen er den viktigste integreringsarenaen, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i pressemeldingen.

Imdi varsler at de vil følge utviklingen nøye, særlig hvordan krigen i Ukraina påvirker innvandringen til Norge og integreringsarbeidet i kommunene.

Persen sier regjeringen har satt i gang arbeidet med en stortingsmelding om integrering, som etter planen skal legges fram til våren.

– Gjennom de siste atten månedene har Norge tatt imot et historisk høyt antall mennesker som er drevet på flukt. Vi ønsker å lære av erfaringene vi har gjort oss så langt, slik at vi kan være enda bedre rustet framover.