Rødt farevarsel for flom i deler av Drammensvassdraget: – Svært alvorlig situasjon

Meteorologene har sendt ut rødt farevarsel for flom i deler av Drammensvassdraget. Les mer Lukk

Meteorologene har sendt ut rødt farevarsel for flom i deler av Drammensvassdraget.

Farevarselet gjelder for kommunene Søndre Land, Gran, Ringerike, Jevnaker, Hole, Modum og Lier.

Det gjelder kun for hovedvassdraget, og ikke de mindre elvene.

– Vannstanden i Randsfjorden har allerede har passerte rødt nivå på søndag. Tyrifjorden og Sperillen venter vi når rødt nivå i løpet av mandag, sier flomvakt Stein Beldring i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding.

Samme nivå som Hans

NVE understreker at det er en svært alvorlig situasjon som kan føre til omfattende konsekvenser og skader. Det kan bli omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur.

Vannstanden i Tyrifjorden ventes å nå omtrent samme nivå som under ekstremværet Hans, ifølge NVE.

– Men det vil være lavere enn Hans i Randsfjorden, Sperillen og Krøderen. Det ventes også lavere vannstand i Storelva i Hønefoss. For nedre deler av Drammenselva ved Mjøndalen ventes vannføring rett over nivået under Hans, med kulminasjon mandag eller tirsdag, sier Beldring.

Økt beredskap ved flere vannkraftverk

Å Energi skriver i en pressemelding søndag kveld at kraftverkene på Ringerike, Modum og Øvre er utsatt på grunn av vannføringen. Utviklingen langs hele Drammenselva følges nøye.

– Vi har igjen fått vannmengder og vannføring på svært høye nivåer. Vi har derfor satt beredskap, og følger situasjonen nøye. Vi har satt inn ekstra mannskaper og gjør det vi kan for å være best mulig forberedt, sier operativ beredskapsleder Line Drange Ruud i Å Energi Vannkraft.

Spesielt på Hellefoss i Hokksund følges situasjonen tett. Under uværet Hans tidligere i august ble innbyggere nedenfor Hellefoss evakuert.

– Å Energi har dialog både med NVE og Øvre Eiker kommune om status på vannføringen på Hellefoss, men det er foreløpig ikke nådd nivåer som innebærer en anbefaling om evakuering, skriver selskapet.

Ber folk sikre biler og campingvogner

Han ber alle sikre og flytte gjenstander, biler, båter og campingvogner bort fra de utsatte områdene langs nevnte elver og innsjøer.

– Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Hold deg oppdatert om situasjonen. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser, heter det fra NVE.

Farevarselet gjelder fram til tirsdag morgen.