Dette blir nytt fra 1. juli: Økt nettleie, mer barnetrygd og alkotest i tollen

Barnetrygden øker med 2700 kroner i året for barn fra 6–15 år. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB Les mer Lukk

Barnetrygden øker med inntil 227 kroner måneden, og tollerne kan kreve blåseprøve av førere de stopper. Disse endringene er verdt å notere seg i sommer.

Det er ingen store avgiftsøkninger på trappene, men her er en oversikt over noen endringer 1. juli som kan påvirke folks lommebok og hverdag:

Økonomi

* Flere nettselskaper skrur opp prisen på nettleie. Eksempelvis øker Linja påslaget på i snitt 288 kroner i året for sine kunder. BKK varsler snittøkning på 750 kroner året for leiligheter og 2200 kroner året for eneboliger. Elvia AS, som har rundt to millioner kunder på Østlandet, varsler økning i løpet av høsten.

* Barnetrygden fra 0–6 år øker med 43 kroner i måneden til 1766 kroner. For barn fra 6–18 år er økningen 227 kroner til 1310 kroner i måneden. Den utvidede barnetrygden og småbarnstillegget øker også en smule.

* Satsene for sosialhjelp øker totalt med 10 prosent. Sosialstøtten prisjusteres opp med 3,4 prosent fra 1. juli, og flere får bostøtte ved at det midlertidige regelverket videreføres i hele år.

* I Stavanger og omegn innføres det gratis kollektivtrafikk fra juli. Byen blir den første i Norge til å la folk reise gratis, men man får kun tilgang på gratisbillettene dersom man er bosatt der.

Mat

Matvarene i Norge pleier å gjøre et byks 1. februar og 1. juli hvert år. Dette i takt med avtalevilkårene matkjedene har med mange av sine leverandører. Imidlertid har i år Rema 1000 varslet en omlegging til mer jevnlige oppjusteringer.

Hvordan resten av bransjen reagerer på dette, er foreløpig uklart.

På spørsmål fra NTB viser både Norgesgruppen og Coop til at konkurranseloven hindrer dem fra å uttale seg om framtidig prisutvikling. Coop viser imidlertid til at deres lavpriskjede Extra denne uka låste prisen på hundre sommervarer fram til 13. august.

Helse

* Leger må ikke lenger undersøke en pasient fysisk for å skrive ut sykmelding. Nå kan legeerklæring utstedes etter e-konsultasjon dersom pasienten og diagnosen er kjent for legen, og legen anser det som faglig forsvarlig å gjøre det over nett. E-konsultasjon kan også benyttes ved risiko for smitte av allmennfarlig sykdom.

* Sykehus kan ikke lenger ta betalt egenandel på 375 kroner per konsultasjon for rusavhengige under LAR-behandling (Legemiddelassistert rehabilitering).

Rettsvesen

* Nå kan du bli rustestet også av tollere, da de nå får hjemmel til å ta foreløpig blåseprøve for alkohol. Dette gjelder ved mistanke for førere av kjøretøy som er stoppet til tollkontroll. Tollerne kan nå også holde føreren tilbake med makt på visse vilkår.

* Sikkerhetsloven strammes til ved salg av virksomheter av betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser. Dette for å sørge for at selskaper og infrastruktur ikke ender under kontroll av fiendtlige aktører. Andre sensitive virksomheter må også varsle myndighetene dersom de sliter med å selv opprettholde forsvarlig sikkerhetsnivå på anleggene sine.

* Godtgjørelsen til meddommere i straffesaker øker fra 250 til 750 kroner per dag. Dette gjelder meddommersatsen, som gjelder dem som ikke har tapt arbeidsfortjeneste mens de utfører tjeneste for retten.

Annet

* Det blir enklere å få godkjent mikrohus : Fra 1. juli 2023 gjelder nye regler for små, frittliggende boligbygninger med én boenhet. Reglene gjør unntak fra flere krav i byggteknisk forskrift (TEK17) og byggesaksforskriften (SAK10).

* Med en endring i gravplassloven gis etterlatte like lang tid til å holde gravferdsseremoni ved kremasjon som ved kistegravlegging, det vil si ti virkedager etter dødsfallet.

* Eldreombudet, som ble opprettet av Stortinget i 2020, legges ned fra 1. juli i år.

* Se også regjeringens samleside over endringer i lover og forskrifter fra 1. juli.