Norsk pasientforening legges ned: – Regjeringen svikter pasienter

Etter å ha blitt fratatt midlene i statsbudsjettet legges Norsk pasientforening nå ned. Foreningen sier at regjeringen svikter pasienter og pårørende.

Norsk pasientforening (NPF) ble opprettet i 1985 og er en uformell klageinstans for pasienter. Pasientforeningen er ikke en medlemsorganisasjon og er derfor avhengig av bevilgninger fra statsbudsjettet.

Denne støtten ble fjernet i årets statsbudsjett. Nå legger NPF ned virksomheten.

Regjeringen svikter pasienter og pårørende i sårbare situasjoner, skriver foreningen i en pressemelding.

Pasientforeningens styreleder Olav Røise mener at det økende behovet for helsetjenester skulle tilsi at tilbudet fra en uavhengig virksomhet som NPF burde bygges opp, ikke legges ned.

– Det meste går bra i helsevesenet. Men skjer det feil, blir ikke feilene håndtert slik de burde håndteres. Det er bukken som passer havresekken, når klager håndteres av det samme miljøet klagene rettes mot, sier Røise.