Sørvest-Norge: Snittpris for strøm på 46,2 øre per kWh søndag

I Sørvest-Norge blir det en snittpris for strøm på 46,2 øre per kilowattime (kWh) søndag og en makspris på 87,3 øre.

Søndagens snittpris per kWh er 15,4 øre lavere enn lørdag og 11,5 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Sørvest-Norge for hele mai endte på 46,2 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen søndag på 87,3 øre per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 21 og 22. Den er 7,4 øre lavere enn lørdag og 52,8 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Sørvest-Norge vært 1,21 kroner.

Minsteprisen blir på -11,9 øre per kWh mellom klokken 11 og 12 på formiddagen og er den laveste i landet.