Makspris på 87,3 øre per kWh for strøm søndag

Søndag blir det høyest strømpriser i Sørvest-Norge. Mellom klokken 21 og 22 vil strømprisen der ligge på 87,3 øre per kilowattime (kWh).

I Sørøst- og Vest-Norge blir prisen 81,5 øre per kWh på sitt høyeste, og i Midt- og Nord-Norge blir den 2,3 øre, viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 1,21 kroner. I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Den laveste kWh-prisen søndag blir mellom klokken 11 og 12 på formiddagen i Sørøst-, Midt-, Nord- og Sørvest-Norge, da på -11,9 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Vest-Norge -4,9 øre.

Fredag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 94,7 øre per kWh og -4,1 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 1,4 kroner per kWh og 0,7 øre per kWh.