Påtalemyndigheten vil frifinne voldtektstiltalt journalist

Statsadvokat Irlin Irgens har lagt ned påstand om frifinnelse i lagmannsretten mot en voldtektstiltalt journalist. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer Lukk

Påtalemyndigheten ber om at en journalist, som i tingretten ble dømt for voldtekt av en kollega, skal frifinnes i ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

– Slik saken står i lagmannsretten og etter en grundig vurdering av bevisene, må vi nedlegge påstander om frifinnelse, sier statsadvokat Irlin Irgens i sin prosedyre, skriver Medier24.

I tingretten ble journalisten dømt til fire års fengsel. Mannen ble også dømt til å betale 223.000 kroner i oppreisning. Han erkjente ikke straffskyld da saken var oppe for Oslo tingrett.

Irgens sier at det har vært en krevende bevisvurdering i saken.

– Det er bare tiltalte og fornærmede som er til stede på soverommet, og vi har påliteligheten av forklaringene fra de to andre som kan belyse noe av det som skjer rundt før og etter. Vi har også hørt om ruspåvirkning som har vært stort for flere enn fornærmede, sier statsadvokaten