Nasjonal kommunikasjonsmyndighet gir Telenor 7 millioner i gebyr

Telenor ilegges gebyr av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Les mer Lukk

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet gir Telenor 7 millioner kroner i gebyr for å ikke ha gitt en grossistkunde samme informasjon som til egen mobilvirksomhet.

Informasjonen var nødvendig for å kunne delta i en offentlig anbudskonkurranse, opplyser Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

– Vi ser alvorlig på dette, og saken har avdekket at Telenors rutiner for å sikre likebehandling ikke har vært tilstrekkelig innarbeidet i virksomheten. Fraværet av rutiner og kontrollmekanismer innebærer en betydelig risiko for at utfordrere ikke kan konkurrere på like vilkår som Telenor selv. Dette er egnet til å svekke konkurransen i markedet, sier fungerende avdelingsdirektør for marked og tjenester i Nkom, Kenneth Olsen.

Telenor er en dominerende aktør i mobilmarkedet. For å sikre god konkurranse i markedet er selskapet pålagt å la mobilselskaper som ikke har et eget mobilnett, bruke Telenors nett, opplyser Olsen.

Kravet innebærer at Telenor skal behandle konkurrerende selskaper på samme vis som sin egen virksomhet, ifølge Nkom.

– Vi har mottatt varselet om vedtak fra Nkom og vil nå bruke tid på å gå gjennom detaljene før vi uttaler oss, skriver kommunikasjonsdirektør Hanne Knudsen i Telenor i en SMS til E24.