Efta: Norske kommuner kan reservere anbud for ideelle aktører

Uttalelsen kommer som følge av en lengre dragkamp i rettssystemet der de private helseselskapene Stendi og Nordlandia har saksøkt Oslo kommune. Les mer Lukk

Efta-domstolen har slått fast at norske kommuner under gitte omstendigheter kan reservere anbudskonkurranser for ideelle aktører.

Uttalelsen kommer som følge av en lengre dragkamp i rettssystemet der de private helseselskapene Stendi og Nordlandia har saksøkt Oslo kommune.

Stendi og Nordlandia gikk til sak fordi de mente det er ulovlig av kommunen å reservere anbudskonkurranser for drift av 800 sykehjemsplasser til ideelle aktører.

Oslo tingrett ba i fjor høst Efta-domstolen om råd for å finne ut om reservasjonsretten i norsk lov var forenlig med EØS-retten. Efta-domstolen kom fram til at det var lov, men under gitt omstendigheter.

Virke er fornøyd med uttalelsen og mener den vil bidra til et mangfold av helsetilbydere.

– Efta-domstolens uttalelse viser at anskaffelsesdirektivet ikke er til hinder for at kommuner kan reservere anbud til ideelle aktører, sier Erik Eide, bransjedirektør for Virke ideell og frivillighet, til Vårt Land.