Beitekrise i seks reinbeitedistrikter

Statsforvalteren sier beitekrisen gjør reinen sårbare for forstyrrelser, og ber folk om å gå utenom reinen eller snu og skifte retning om man skulle se de når man er på tur.  Les mer Lukk

Kriseberedskapsutvalget har erklært beitekrise i halvparten av reinbeitedistriktene i Nordland. Mildværet i vinter gjør at reinen ikke har beiter.

Det er nå erklært beitekrise i Byrkije, Røssåga/Toven, Ildgruben, Saltfjellet, Balvatn og Duokta reinbeitedistrikter, skriver Statsforvalteren i Nordland. Beitesituasjonen er også vanskelig for de andre reinbeitedistriktene i fylket.

– Februar var preget av mye mildvær og regn og mange reinbeitedistrikt har fått låste beiter, står det på statsforvalteren sin nettside.

– Dyrene tærer på de siste fettreservene sine nå på våren, og tåler lite etter en lang og hard vinter. I noen tilfeller kan man oppleve at reinen står helt i ro og ikke flykter når man kommer nær. Dette kan være fordi den er i noe dårligere form enn normalt etter vinteren, står det videre.

Statsforvalteren sier beitekrisen gjør reinen sårbare for forstyrrelser, og ber folk om å gå utenom reinen eller snu og skifte retning om man skulle se de når man er på tur.