Enova gir støtte til karbonfangst i Øygarden

CCB Energy Management skal vurdere å bygge rense- og flytendegjøringsanlegg for CO2 i Øygarden, og får nå ti millioner kroner i støtte av Enova.

– Prosjektet skal bidra til å utvikle en løsning som vil kutte kostnadene for rensing og flytendegjøring av CO2 fra flere produsenter, før den går til lagring, skriver Enova i en pressemelding.

– Karbonfangst og -lagring vil ha en viktig plass i lavutslippssamfunnet. Men for at det skal være bærekraftig og økonomisk, er det viktig å utvikle verdikjeder og teknologi som presser kostnadsnivået så lavt ned som mulig. Enova støtter de som går foran, og dette prosjektet vil kunne bety mye for utviklingen videre, sier markedsdirektør Astrid Lilliestråle i Enova.