Nordmenn grensehandlet for 10,4 milliarder i fjor – lavere enn før pandemien

Grensehandelen tok seg opp etter at alle reiserestriksjonen ble fjernet i februar 2022, men for fjoråret var den likevel lavere enn før pandemien.

Nye tall viser at nordmenn grensehandlet for 10,4 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2022, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette var mer enn en fire- og femdobling fra de to foregående årene. 2020 og 2021 var preget av strenge reiserestriksjoner, og dette dempet grensehandelen kraftig.

– Da alle reiserestriksjonene ble fjernet 12. februar i fjor, ble det igjen satt fart i grensehandelen, men nordmenn handlet mindre over grensen enn det som var vanlig før utbruddet av pandemien. Sammenlignet med rekordåret 2019, var handlebeløpet 35 prosent lavere i 2022, sier seniorrådgiver Kristin Aasestad i SSB.

I løpet av fjoråret reiste nordmenn på nesten 5,7 millioner dagsturer til utlandet. Dette var naturlig nok langt flere enn i årene med pandemi, men betydelig færre enn hva som var vanlig før pandemien. Handlebeløpet ble redusert med 35 prosent i 2022 sammenlignet med 2019, samtidig som tallet på dagsturer til utlandet gikk ned med 41 prosent i samme periode.

Nordmenn brukte mer penger på hver handletur over grensen enn vi gjorde før pandemien. I gjennomsnitt brukte nordmenn 1.690 kroner på hver handletur i 2019, mens dette var økt til 1.835 kroner i 2022.

– En forklaring på hvorfor nordmenn bruker mer penger på hver handletur, kan ha sammenheng med den kraftige prisveksten dagligvarer i Sverige og ikke nødvendigvis at nordmenn putter mer i handlekurven, sier Kristin Aasestad.