167 syke eller skadde ukrainske pasienter har blitt hentet til Norge

Ifølge Helsedirektoratet har det per 30. januar blitt hentet 167 skadde eller syke ukrainske pasienter til Norge.

Av hensyn til pasientsikkerhet vil ikke direktoratet opplyse om hvor mange av de 167 som er soldater, eller hvordan fordelingen ut til de regionale helseforetakene i Norge har vært, skriver Adresseavisen.

Siden begynnelsen av 2022 har det kommet 38.299 søknader fra ukrainske asylsøkere til Norge. Blant dem er 17.852 kvinner, 8.367 menn og 12.080 barn.