Tre av tolv politidistrikter mangler spesialist på pengeinndragning

Foto: Gorm Kallestad / NTB
I 2019 ble landets politidistrikter pålagt av Økokrim å ansette en inndragningsspesialist innen 21. november 2021. Ett år senere er politiet langt fra målet.

Tre av landets tolv politidistrikter har ikke ansatt noen spesialist i det hele tatt, i ett distrikt er ansvaret for stillingen fordelt på ti ansatte, mens to politidistrikt med over 1.400 ansatte deler på en spesialist.

Det viser en oversikt hos E24.

– Forslaget i rapporten vi leverte var et inndragningsteam i hvert politidistrikt, med en påtalejurist, en etterforsker og en revisor. Så har man kun fått én udefinert stilling, som ikke engang er på plass hos alle politidistriktene og har blitt oppdelt hos andre, sier høyskolelektor Inger A.E. Coll ved Politihøgskolen.

Seksjonsleder i Politidirektoratet, John-Magnus Løkenflaen, er enig i kritikken og varsler økt fokus på dette neste år.