Tilsynsutvalg skal vurdere høyesterettsdommer Skoghøy

Som den med lengst ansiennitet i Høyesterett er Jens Edvin A. Skoghøy stedfortredende høyesterettsjustitiarius, og når han innehar den rollen, er han den fjerde høyest rangerte personen her i landet, etter kongen, stortingspresidenten og statsministeren. Les mer Lukk

Høyesterett har bedt tilsynsutvalget for dommere gjøre en vurdering av dommer Jens Edvin A. Skoghøy, blant annet med bakgrunn i en varslingssak.

Ifølge VG viser høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie i brevet til at det har vært «stor offentlighet og bekymring knyttet til dommer Skoghøy» den siste tiden. Brevet ble sendt fra Høyesterett lille julaften.

Utvalget har sitt neste møte i starten av februar, skriver avisa.

Fra før er det offentlig omtalt at høyesterettsdommeren anklager sin tidligere kone for å ha forgiftet ham, en påstand hun har avvist.

Advarsel

Ifølge VG fikk Skoghøy i oktober 2020 en skriftlig advarsel av UiT. I varselet heter det at han møtte en ung jusstudent i en taxikø, hvorpå hun ble med ham hjem, fikk servert alkohol og overnattet.

Kvinnen hevder det skjedde en seksuell handling, men Skoghøy avviser dette. Hun anmeldte senere saken, men den ble henlagt.

I advarselen beskrives ifølge VG framferden som «et grovt brudd på den tillit som vi forventer av ansatte i toppstillinger ved UiT».

Viser til klagefrist

– Jeg stusser litt over det, sier Skoghøy til NTB når han blir bedt om å kommentere at tilsynsutvalget skal behandle saken.

Han viser til at det dreier seg om en varslingssak som arbeidsgiveren ble orientert om i oktober 2020, og hevder det er en frist på tre måneder i saker av denne typen.

Hvis utvalget tar saken på eget initiativ, er det en absolutt frist på ett år, ifølge Skoghøy.

– Så alle frister er for lengst ute, hevder høyesterettsdommeren.

Informerte ikke

I brevet til tilsynsutvalget skriver Øie at Skoghøy ikke informerte henne om varslingssaken etter at han ble intervjuet til stillingen som høyesterettsdommer.

Til VG forteller Arnfinn Agnalt, leder for innstillingsrådet for dommere, at Skoghøy heller ikke informerte dem om at det var en pågående varslingssak ved UiT.

– Da jeg søkte, forelå det ikke noen varslingssak, sier Skoghøy til NTB.

Innstillingsutvalget falt ned på valget av ham som ny høyesterettsdommer i mars 2020, før han ble utnevnt i april.

Ikke hensiktsmessig

– På det tidspunktet var det så mange løse tråder at det ikke var hensiktsmessig for meg å informere, sier Skoghøy, som ikke ønsker å kommentere UiTs håndtering av saken.

Som den med lengst ansiennitet i Høyesterett er Jens Edvin A. Skoghøy stedfortredende høyesterettsjustitiarius, og når han innehar den rollen, er han den fjerde høyest rangerte personen her i landet, etter kongen, stortingspresidenten og statsministeren.