Nok en milliardær melder flytting til Sveits

Milliardær og investor Karl Erik L. Karlsen og kona flytter til Sveits. Karlsen er blant landets rikeste med en formue på rundt 1,25 milliarder kroner.

Karlsen, som slo seg opp på helsekost på postordre, opplyser til Dagens Næringsliv at de oppholder seg store deler av året utenfor landets grenser. Han påpeker at mesteparten av deres operative virksomhet også er basert utenfor landets grenser.

Avisen spør Karlsen om hvorvidt flyttingen på noe vis er knyttet til skatt.

– Jeg ønsker ikke å gå inn i noen diskusjon om det, svarer Karlsen.

Onsdag ble det også kjent at milliardær Rune Syversen flytter til Sveits, slik en lang rekke andre norske milliardærer har gjort den siste tiden.

Tirsdag kunngjorde regjeringen at de er enige om en strengere utflyttingsskatt. Med dette håper regjeringen å skattlegge milliardærer som flagger ut til land som Sveits hardere. Blant annet skal endringene gjøre at skatten også gjelder ved overføring av aksjer til nær familie i utlandet.