Norge kjøper luftvernraketter av Polen

For første gang kjøper Norge bærbare luftvernraketter til bruk i Hæren. Våpnene skal kjøpes av Polen og leveres neste år.

Forsvarsmateriell har signert en kontrakt med det polske selskapet Mesko om å kjøpe bærbare luftvernsystemer av typen Piorun. Våpnene koster rundt 350 millioner kroner, opplyser Forsvarsmateriell i en pressemelding.

– Dette er første gang Norge skal bruke bærbart luftvern av denne typen, og Forsvaret får derfor en viktig kapasitet som de ikke har hatt tidligere. Dette er også første gang vi inngår en større kontrakt med polsk forsvarsindustri, noe som vitner om en positiv utvikling i det norsk-polske forsvarssamarbeidet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Det neste året skal Norge skaffe seg flere nye våpen for å håndtere lufttrusler i ulike høyder og avstander, ifølge pressemeldingen. Våpnene fra Polen skal dekke det laveste nivået og vil kunne skyte varmesøkende raketter mot droner, helikoptre og fly fra bakkenivå og opp til 4.000 meter.