Regjeringen lover bedre sikkerhet for telekommunikasjon på sokkelen

Regjeringen setter av 43 millioner kroner ekstra i årets budsjett for å bedre sikkerhet for telekommunikasjon på sokkelen, opplyser kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Les mer Lukk

Regjeringen lover å styrke telekomberedskapen på norsk sokkel og vil bevilge 43 millioner kroner ekstra til formålet i statsbudsjettet for i år.

– Norges posisjon som gassleverandør er særlig viktig for Europa. Vi kommer nå med flere tiltak som raskt kan øke tryggheten for digital infrastruktur som norsk olje- og gassproduksjon er avhengig av, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding.

Tiltakspakken skal bestå av dette:

* En støtteordning for innkjøp av ny teknologi som gjør at trusler mot sjøfiberkabler kan identifiseres.

* Midler til å undersøke viktige sjøfibertrekk.

* Innkjøp av utstyr som kan avdekke forstyrrelser av satellittbaserte tjenester med for eksempel GPS på norsk sokkel.