El-næringen doblet inntektene i 2021

Elektrisitetsnæringen hadde et samlet årsresultat på 34 milliarder kroner i 2021, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). Illustrasjonsfoto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer Lukk

Prisøkningen på elektrisitet andre halvår i fjor medførte at el-næringens årsresultat var 87 prosent høyere enn i 2020. Driftsinntektene økte med 101 prosent.

Elektrisitetsnæringen hadde et samlet årsresultat på 34 milliarder kroner i 2021, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). Denne resultatøkningen på drøyt 87 prosent skyldtes prisøkningen i andre halvår. Den totale energiproduksjonen økte bare med 1,9 prosent.

– Utviklingen for næringen må naturligvis sees i sammenheng med de økte markedsprisene på elektrisk kraft i 2021. Både inntektene og utgiftene øker når prisene øker, sier seniorrådgiver Tom Jonas Billit i SSB.

Driftsinntektene økte med 100,8 prosent fra 2020 til 2021, til 229 milliarder kroner. Samtidig økte driftskostnadene med 86,4 prosent, til 162 milliarder kroner.

Driftsresultatet ble 67 milliarder kroner og økte med 147 prosent.

Prisen i engrosmarkedet var på 64,5 øre/kWh som gjennomsnitt for 2021, fire ganger høyere enn året før, men det var store regionale forskjeller. For Oslo var for eksempel kraftprisen – uten nettleie, avgifter og fratrekk for strømstøtte for husholdningene – 85,9 øre/kWh. I Nordland var tilsvarende pris 45,6 øre/kWh.

De nye tallene er hentet fra statistikken Elektrisitetsnæringens økonomiske utvikling.