To gårdbrukere tiltalt for grov dyremishandling

To gårdbrukere fra Sør-Troms må neste år møte i retten, tiltalt for grove brudd på dyrevelferdsloven.

Ifølge tiltalen skal et titalls sauer og noen lam ha lidd i lengre tid fram til mars i år, melder Bladet Vesterålen.

I tiltalen heter det at de to «unnlot å sørge for at besetningen på sauer og lam hadde tilstrekkelig tilgang til vann, råmelk, melkeerstatning og fôr, slik at flere dyr ble avmagret og/eller døde som følge av avmagring og/eller uttørring.»

Sauebøndene anklages også for dårlig stell og tilrettelegging.

– Nyfødte dyr fikk ikke ekstra varme, fôring eller avskjermet liggeplass. Det ble ikke gjennomført regelmessig klipping av ull. Veterinær ble ikke tilkalt i tilstrekkelig grad da dyr ble syke, slik at flere av dyrene led, ble avlivet og/eller døde som følge av manglende behandling, heter det.

Ingen av forsvarerne har kommentert saken overfor Bladet Vesterålen.

Midtre Hålogaland tingrett har satt av fem dager til saken som starter 13. februar neste år.