Brudd i forhandlingene i barne- og ungdomsvernetjenesten – kan bli streik

Parat og NHO brøt forhandlingene om «536-avtalen» mandag kveld. Avtalen omfatter flere private omsorgsvirksomheter, inkludert barnevern, rusomsorg og psykiatri.

Konfliktens kjerne handler om at NHO ikke ønsker å likestille private og offentlige omsorgsvirksomheter når det kommer til lønnstillegg for ubekvem arbeidstid.

– Vi hadde før forhandlingsstart 21. november et nøkternt håp om enighet, men NHO ønsker ikke å imøtekomme våre krav om en vesentlig heving av lønn og tillegg for ubekvem arbeidstid, sier forhandlingsleder Kjell Morten Aune i Parat.

De varsler nå at det går mot streik ettersom forhandlingene har brutt sammen uten enighet.

– Vi må nå vurdere streik som en siste utvei for å få gjennomslag hos NHO, sier Aune og legger til:

– Det er uholdbart at privatansatte i omsorgsvirksomheter, som i stor grad er finansiert av offentlige midler, skal ha dårligere vilkår enn ansatte i tilsvarende stillinger i offentlige eide virksomheter.