Norges ambassadør kalt inn på teppet av Russland

Norges ambassadør i Russland ble kalt inn på teppet etter pågripelsene av russiske statsborgere som har operert droner i Norge. Norsk UD bekrefter møtet.

– Utenriksdepartementet kan bekrefte at et møte med ambassadør Robert Kvile ble gjennomført i Moskva i dag. Fra russisk side ble det uttrykt en bekymring over at tiltale reises mot russiske borgere på grunn av droneflyging i Norge. Vår ambassadør benyttet anledningen til å orientere om norsk sanksjonslovgivning, sier talsperson Lars Gjemble i Utenriksdepartementet til NTB.

– Den omfatter blant annet et entydig forbud for russere mot å fly droner i Norge. Han gikk også gjennom status i de sakene som nå behandles ved norske domstoler. Møtet ble holdt i en god tone, sier Gjemble.

Sanksjoner

– Flygeforbud for russiske droneflyginger er fastsatt i en forskrift fra Luftfartstilsynet. Det har siden 28. februar 2022 vært flyforbud for russiske flyginger i norsk luftrom. Forbudet gjelder for alle typer flyging, for eksempel kommersielle ruteflyginger, helikopterflyging og flyging med droner. Disse sanksjonene er reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, opplyser Utenriksdepartementet.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass mener Russland at dommene mot russiske statsborgere i Norge er politisk motiverte. Derfor ble Norges ambassadør mandag kalt inn på teppet til det russiske utenriksdepartementet.

«Russofobi»

– Den norske ambassadøren ble innkalt på grunn av pågripelsene av russiske statsborgere i landet, opplyser den diplomatiske avdelingen, ifølge Tass.

Tass skriver at det russiske utenriksdepartementet oppfordrer Norge til å gå bort fra «russofobiske handlinger og forfølgelse av russiske statsborgere på grunnlag av nasjonalitet».