Medier24: NRK åpner for slutt­pakke til alle ansatte

NRK logoen på flagg i vinden.  Les mer Lukk

NRK åpner for slutt­pakke til alle ansatte. Det kommer fram i en melding på intranettet for NRKs ansatte, ifølge Medier24.

«I forbindelse med strammere økonomiske rammer i 2023 åpner NRK opp for at medarbeidere kan søke om frivillig avgangsvederlag (sluttpakke). Hensikten med avgangsvederlaget er å gi ansatte en økonomisk sikkerhet i overgangen til nytt arbeid utenfor NRK», skriver de blant annet, ifølge Medier24 som har sett meldingen.

Allmennkringkasteren har tidligere varslet at de kommer til å mangle over 300 millioner kroner neste år, og økonomidirektør Andreas Norvik har sagt at det betyr at de må bli færre ansatte.

– At det kommer et slikt tilbud, er helt naturlig i en slik prosess, sier klubbleder Rolf Johansen i NRKJ til Medier24.

Han tror tilbudet om frivillig sluttpakke er i tråd med det medarbeiderne ventet.

Det er mellom 80 og 120 som må gå. Målet er å få tallet ned fra tresifret til tosifret. Det gjelder for hele NRK.

– Men det er ikke nødvendigvis dramatikk i dette, fordi det slutter en del i NRK hvert år. Jeg mener at dette er gjennomførbart med at vi ikke skal ende opp med oppsigelser, kommenterer Johansen.

I meldingen fra NRK står det at det er krav til hvem som kan få sluttpakke, og at det gjelder stillinger som ikke erstattes. Ansatte over 67 år får ikke søke om sluttpakke. Fristen for å søke er 9. januar.