Høyesterett avviser anke om parkering på Nordkapp

Nordkapp-saken har fått sin endelige avgjørelse i rettsvesenet. Her fra 2021. Foto: Berit Roald / NTB Les mer Lukk

I høst slo lagmannsretten fast at Scandic ikke kan ta betalt for parkering Nordkapp-platået, uten løyve fra kommunen. Nå har Høyesterett avvist en anke.

Scandic aksepterte lagmannsretts dom om at platået er et friluftsområde. Anken gikk om de må ha løyve fra kommunestyret for å kreve inn parkeringsavgift, skriver Radio Nordkapp.

Hotellkjeden Scandic har tidligere argumentert for at det populære turistmålet er et næringsområde, som ikke omfattes av friluftsloven.