Mann får coronahotell-anke behandlet i Høyesterett

En svensk mann bosatt i Norge ble dømt til 24.000 kroner i bot da han i mai i fjor gjennomførte coronakarantene hjemme framfor på hotell. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

En svensk statsborger som i lagmannsretten ble dømt for å ha tatt coronakarantenen hjemme i stedet for på hotell, får saken sin prøvd for Høyesterett.

Mannen, som er bosatt i Norge, fikk en bot på 24.000 kroner for å ha gjennomført coronakarantene hjemme framfor på hotell. Mannen ble dømt både i tingretten og lagmannsretten, og anket videre til Høyesterett.

Fredag opplyser Høyesterett at anken tillates fremmet og at de skal vurdere gyldigheten av regler i covid-19-forskriften.

«Anken over lovanvendelsen fremmes så langt den gjelder spørsmålet om de aktuelle forskriftsreglene er i strid med smittevernlovens regler, Grunnloven, Den europeiske menneskerettskonvensjonen eller EØS-retten, skriver Høyesterett.

Mannen reiste i mai 2021 til Sverige fordi onkelen var død, og familien skulle samles. Da han kom tilbake til Norge, testet han negativt for corona og gjennomførte karantenen hjemme i sin avsidesliggende bolig – til tross for at kommunen påla ham å ta inn på karantenehotell.