Helsedirektoratet: Fysisk aktivitet kan dempe demens-symptomer

Personer med demens er ofte for lite aktive. Fysisk aktivitet kan dempe symptomene, opplyser Helsedirektoratet Foto: Shutterstock, NTB Scanpix Les mer Lukk

Fysisk aktivitet kan dempe symptomer hos personer med demens, og de bør, i likhet med den øvrige befolkningen, være fysisk aktive i minst 2,5 timer i uka.

Det kommer fram i reviderte faglige råd om fysisk aktivitet ved demens i Aktivitetshåndboken fra Helsedirektoratet.

– Alle bør være fysisk aktive i minst 2,5 til 5 timer i løpet av uken og begrense tiden i ro. Det gjelder også personer med demens. Dette er en gruppe som ofte blir for lite aktive, og trenger oppfølging og tilrettelegging for å få daglig fysisk aktivitet. Det er ikke så mye som skal til, og litt bevegelse hver dag er bedre enn ingenting, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Kommunale helse- og omsorgstjenester skal legge til rette for at personer med demens får tilbud som motiverer til daglig fysisk aktivitet.

– I Aktivitetshåndboken beskrives det hvordan rådet kan følges opp i praksis, sier Guldvog.