Rødt vil ha krisepakke til de fattigste før jul

Marie Sneve Martinussen vil gi sosialhjelpsmottakere en ekstra håndsrekning før jul. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

Rødt mener det haster med å nå dem som sliter mest og foreslår en tiltakspakke som skal komme i desember.

– Priskrisa rammer norske familier knallhardt og særlig i jula. Derfor foreslår Rødt strakstiltak som kan hjelpe dem som trenger det aller mest med en gang, sier Marie Sneve Martinussen.

Forslaget består av:

* 1.000 kroner ekstra til alle mottakere av sosialhjelp, pluss 1.000 kroner per barn, i desember. Kostnaden er beregnet til 100 millioner kroner.

* 10 millioner kroner fordelt på brukerstyrte frivillige organisasjoner som Nav-opprydningen, Stiftelsen Rettferd, AAP-aksjonen og Foreningen Økt Levestandard.

* Å doble summen regjeringen allerede har lovet til frivillige organisasjoner fra 20 millioner til 40 millioner. Det vil gjelde støtte til Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Matsentralen, Blå Kors og Røde Kors.

Økningen i sosialhjelp skal være en engangsutgift. Men Rødt foreslår også å øke sosialhjelpssatsene fra nyttår, noe som vil utgjøre 12.000 kroner på årsbasis i 2023 for en enslig mottaker.

Rødt viser til at de la fram en såkalt priskrisepakke i sitt alternative statsbudsjett for 2023. Men siden så mange nå opplever en akutt presset situasjon, mener partiet det er nødvendig med tiltak allerede i nysaldering av årets budsjett.

– Dette er minimumstiltak som alle partiene på Stortinget burde kunne støtte, sier Sneve Martinussen.