Psykologer bekymret for budsjettkutt i psykisk helse

Oslo universitetssykehus er blant de mange helseforetakene landet over som må kutte i budsjettene. Norsk Psykologforening er bekymret for situasjonen på grunn av de mange kuttene. Les mer Lukk

I helgen gikk 24 foretaks- og konserntillitsvalgte i Norsk Psykologforening ut mot budsjettkuttene i psykisk helse. Foreningen er bekymret.

Sykehusbudsjettene innen psykisk helse kuttes gjennomgående ved mange av de store sykehusene i Norge.

«Psykisk helse har ikke blitt prioritert de siste årene, og med nye uforståelige budsjettkutt forverres situasjonen for både pasientene, de pårørende – og behandlerne: Enda flere psykisk syke får ikke de utredningene, terapiene og innleggelsene de trenger», het det i en kronikk i Dagens Medisin undertegnet 24 tillitsvalgte.

– Våre medlemmer er fortvilet over konsekvensene, sier president Håkon Kongsrud Skard i Psykologforeningen i en pressemelding.

– Kuttene truer tilbudet til pasientene over hele landet. Vi ser at tjenestene til pasienter som trenger hjelp for lidelser som spiseforstyrrelser og tunge rusproblemer, og pasienter som trenger intensiv oppfølging, står i fare. Dette er tjenester som allerede har vært nedprioritert i årevis, sier Skard.

Regjeringen har varslet en opptrappingsplan innen psykisk helse i 2023, men psykologforeningen frykter at sykehusene innen den tid har lagt ned så mye av tjenestene at opptrappingen ikke får noen effekt.

– Vi ser nå en nedtrapping som truer med å utradere en mulig opptrappingsplan, advarer Skard.