Folket vender prinsesse Märtha Louise ryggen

I en fersk meningsmåling fra ABC Nyheter kommer det frem at 45,9 prosent av de spurte mener prinsesse Märtha Louise bør si fra seg prinsessetittelen. Les mer Lukk

En fersk undersøkelse for ABC Nyheter viser at flertallet i befolkningen mener Märtha Louise bør si fra seg prinsessetittelen.

Nesten halvparten av befolkningen mener prinsesse Märtha Louise (51) bør si fra seg prinsessetittelen.

Det kommer frem i en spørreundersøkelse InFact har utført på vegne av ABC Nyheter. På spørsmål om prinsessen bør si fra seg prinsessetittelen svarer 45,9 prosent ja, mens kun en fjerdedel, 25,7 prosent sier nei. Det er flere menn enn kvinner som mener hun bør si fra seg prinsessetittelen. Over 50 prosent av de spurte mennene mener dette, mens 38,9 prosent av kvinnene mener det samme.

KOMMENTAR: Selvsagt skal vi ikke ta fra Märtha Louise prinsessetittelen

Følger trenden fra flere undersøkelser

Undersøkelsen følger trenden fra Dagbladets undersøkelse forrige uke og Nettavisens fra tidligere i måneden der begge undersøkelsene viste at over halvparten mente at hun burde si fra seg tittelen. En undersøkelse for NRK uken i forveien viste at et flertall mente at hun burde slutte å representere kongehuset.

Trond Norén Isaksen har kommentert kongehuset i mange år og sier han får mange tilbakemeldinger fra folk på gaten som bekrefter inntrykket man får av spørreundersøkelsen til ABC Nyheter. Folket har bestemt seg, og ber om at kongen snart også tar sin avgjørelse. Les mer Lukk

Historiker og forfatter av flere bøker om monarkiets historie, Trond Norén Isaksen sier til ABC Nyheter at resultatene bekrefter en klar trend.

– Dette er den fjerde meningsmålingen som tar opp dette spørsmålet og resultatene er noenlunde de samme som har kommet tidligere, så det er i all hovedsak nok en undersøkelse som bekrefter at det er et flertall blant folket som mener hun bør si fra seg tittelen, sier Norén Isaksen.

Prinsessen opplever størst støtte blant de yngre. De under 30 år er den eneste aldersgruppen i ABC Nyhets undersøkelse der det er flere som mener hun bør beholde tittelen enn ikke.

Kongefamilien vurderer saken

Både kronprins Haakon og kong Harald har uttalt seg om situasjonen rundt prinsessen og bedyret at kongehuset er i en prosess for å finne ut av hvilke roller Märtha Louise kan ha, og at vurderingene ikke er lette og at prosessen vil ta tid.

– Det er en litt vanskelig balansegang for meg. På den ene siden er søsteren min blitt forlovet, og jeg har det hyggelig sammen med Durek når vi møtes. Jeg ønsker veldig at han skal føle seg velkommen i vår familie. Og så er jeg glad i søsteren min. Samtidig føler jeg et veldig ansvar for institusjonen, sa kronprins Haakon til DN tidligere i oktober.

Se video: Kong Harald uttalte seg om prinsessen og forloveden Durek Verrett under et fylkesbesøk Møre og Romsdal i august:

Your browser doesn't support HTML5 video.

Kongen om Durek Verrett: – Det er en kulturkollisjon Les mer Lukk

– Folk mener nok er nok

– De føler nok at de trenger tid til å tenke grundig gjennom dette. Noe som også er en god ting. Samtidig viser disse målingene at folket har konkludert hva de mener bør være løsningen. Det er inntrykket jeg også får når jeg prater med folk på gaten om kongehuset; folk er utålmodige på en avklaring, sier Isaksen.

Han sier at de fleste som tar kontakt med ham sier at de i lengre tid har irritert seg over prinsessen og forloveden Durek Verret.

– Alle sier de er veldig glade i kongen, men de er også irriterte over at han fortsatt ikke har gjort noe. Nå er det fire målinger som alle er så tydelige. Det betyr ikke at kongen bare skal reagere på dem, men han gjør lurt i å merke seg disse resultatene. Folk mener at nok er nok.

Kongens to hensyn

Kongehuseksperten mener avgjørelsen til syvende og sist må tas av kong Harald om det familiære opp mot det institusjonelle. Men det er langt fra noen enkel avgjørelse. Det har dronning Margrethe i Danmark fått erfare.

– Hun er et medlem av kongefamilien. Alt hun gjør vil reflektere på institusjonen og det er noe både hun og kongen må forholde seg til, sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen om det økende presset blant befolkningen om å frata prinsesse Märtha Louise prinsessetittelen. Les mer Lukk

– Han har to hensyn å ta. Det er to hensyn som ikke er så lett å forene. Det er litt rart med kongefamiliene, sammenlignet med andre familier. Märtha Louise er 51 år gammel og de aller fleste 51-åringer kan gjøre akkurat som de vil uten å måtte involvere foreldrene, sier han og peker på tre aspekter som kompliserer situasjonen.

– Hun er et medlem av kongefamilien. Alt hun gjør vil reflektere på institusjonen og det er noe både hun og kongen må forholde seg til. I tillegg har vi det konstitusjonelle; ved at det står i grunnloven at hun ikke kan gifte seg uten kongens tillatelse, noe som selvfølgelig vil være en formalitet, påpeker Isaksen.

– Det tredje er at det i øverste grad er kongen som treffer beslutninger om kongefamiliens titler og dermed er det han som til syvende og sist bestemmer om hun skal forbli prinsesse eller ikke, selv om det i verste fall skulle være imot hennes vilje.

– Alle foreldre vil at barna skal ha det bra, men som konge forvalter han også institusjonen og man ønsker jo å gi den videre i en bedre stand enn man mottok den, for man vil jo helst at den skal bestå i lengre perspektiv.

ABC Nyheter har vært i kontakt med Prinsesse Märtha Louises manager Carina Sheele Carlsen, som sier de ikke har noen kommentar til meningsmålingen. ABC Nyheter har også forelagt resultatene og Isaksens uttalelser for Det kongelige hoff, men de har valgt å ikke kommentere.