SSB: Arbeidsmarkedet er stabilt

Arbeidsledigheten i august var på 3,2 prosent, noe som var omtrent uendret fra mai 2022. Veksten i antall jobber var svak i samme periode.

Sesongjusterte tall fra Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) viser at det var små endringer i arbeidsmarkedet fra mai til august 2022.

I perioden ble det 3.000 flere arbeidsledige og 5.000 færre sysselsatte. Disse endringene er innenfor feilmarginen, noe som vil si at Statistisk sentralbyrå ikke med sikkerhet kan si at det faktisk har vært en endring.

– Vi ser at arbeidsmarkedet er stabilt etter en lang periode med høy sysselsettingsvekst og nedgang i arbeidsledigheten, sier seksjonssjef Tonje Køber i SSB.

Antall konkurser i tredje kvartal er også lavt sammenlignet med før pandemien.

Sesongjusterte tall viser en svak økning i antall jobber mellom juli og august. I august var det drøyt 5.800 flere jobber, noe som er en økning på 0,2 prosent fra mai.