Politiet øker sikkerheten rundt kritisk infrastruktur

På bakgrunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen, øker politiet sikkerheten rundt kritisk infrastruktur. Les mer Lukk

På bakgrunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen, øker politiet sikkerheten rundt kritisk infrastruktur.

− Politiets viktigste jobb er å trygge befolkningen. Den sikkerhetspolitiske situasjonen tas på største alvor, og politiet er forberedt på å bidra til å skape trygghet som en del av samfunnets samlede beredskap, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet i en pressemelding.

Hun understreker at det ikke foreligger noen konkret trussel mot Norge, men at politiet har iverksatt flere tiltak for å sikre en best mulig beredskap i en usikker tid.

– Tiltakene handler om å bidra til å redusere sårbarhet og øke sikkerheten rundt samfunnskritisk infrastruktur, forklarer Vangen.

Politiet har bedt om bistand fra Forsvaret til vakthold, både synlige og ikke-synlige tiltak på en rekke steder. Detaljene vil ikke bli offentliggjort, presiserer politiet.

− Politiet vil samarbeide med Forsvaret for å sikre en best mulig beredskap rundt samfunnskritiske objekter innen petroleumssektoren. Det vil blant annet innføres økt patruljering og styrket vakthold flere steder, sier Vangen.