Norsk-russisk handelskammer får nytt navn

Norsk-russisk handelskammer endrer navn til Norsk Østhandelskammer. Navneendringen skjer som følge av den pågående krigen i Ukraina og sanksjoner mot Russland.

Endringen ble vedtatt 27. september på en ekstraordinær generalforsamling, og innebærer også en utvidelse av kammerets markedsområder. Det gjelder blant annet Baltikum og andre land i det tidligere Sovjetunionen.

– Endringene er gjort, både som en følge av den pågående krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland. Omleggingen vil gjøre kammeret bedre tilpasset til å dekke medlemmenes behov, heter det i en pressemelding.

– Foreningens tradisjonelle markedsaktivitet i Russland er siden 24. februar i år innstilt inntil videre, står det videre.

Norsk-russisk handelskammer ble etablert i 2003, og har arbeidet for økt handel mellom Norge og Russland.