Strømselskap krever dobbelt betalt i oktober

Kunder av strømselskapet Tibber må betale for både september og halve oktober på regningen som kommer 1. oktober. Les mer Lukk

To dager før regningen kommer, fikk kundene i strømselskapet Tibber vite at de må betale strøm for halvannen måned. Det kan være ulovlig, mener Forbrukerrådet.

I oktober må kundene betale både for september og estimert forbruk for halve oktober.

– Vi er fullstendig klar over at dette kommer brått på kundene våre, men vi har per i dag ingen annen måte å kunne sikre lavest mulig strømpris på. For å gjøre overgangen til ny ordning så fleksibel som mulig, får kundene nå mulighet til å sette en fast forfallsdato selv, både for oktober og fremover, sier konsernsjef Edgeir Vårdal Aksnes i Tibber i en pressemelding.

Kan være ulovlig

Seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet mener at grepet fra Tibber kan være ulovlig.

– Alle selskap skal varsle kundene 14 dager på forhånd når de gjør endringer i vilkårene, noe vi ikke kan se er gjort av Tibber her, sier han til NRK.

Iversen råder kundene til å sette forfallsdatoen så langt fram i tid som mulig.

– Kunden skal ikke være «bank» for strømselskapet. Hvis selskapet trenger sikring, så bør dette løses på annet vis, og noe myndighetene eventuelt bør se på, sier han.

Alternativet ville vært å øke prisene, sier Aksnes til E24.

Etterlyser garantiordning

Tibber tar opp lån, kjøper inn og betaler for strøm og legger ut for kundene i opptil 45 dager før de betaler sin faktura.

– Fraværet av statsgarantier for norske strømselskaper gjør imidlertid nå at vi ser oss nødt til å endre vår faktureringspraksis. Vi har vært i dialog med både energikomiteen på Stortinget, Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet, men har enn så lenge ikke fått noen avklaring, sier Aksnes.

Både Finland, Danmark og Sverige har gitt garantiordninger for flere milliarder kroner til kraftprodusenter. Den norske regjeringen mener at det ikke er behov for lignende tiltak i Norge.

– Vårt inntrykk er at tilgang på likviditet er et begrenset problem i Norge. Innenfor dagens regelverk kan kraftleverandørene bruke både forskudds- og etterskuddsvis fakturering av strømforbruket. Vi er ikke kjent med at kraftleverandører har problemer med å finansiere seg i det private kapitalmarkedet, sier statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i Olje- og energidepartementet til E24.