Aasland: Beredskapen på norsk sokkel skjerpes etter gasslekkasjen

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier at beredskapen på norsk sokkel blir skjerpet etter den store gasslekkasjen i Østersjøen.

– Det har i dag vært tett kontakt mellom regjeringen, politiet, Forsvaret og operatørene på norsk sokkel. På bakgrunn av dette har regjeringen besluttet å iverksette tiltak for å skjerpe beredskapen knyttet til infrastruktur, landanlegg og installasjoner på norsk sokkel. Noe av bakgrunnen er rapporter om økt droneaktivitet, sier Aasland i en epost til NTB.

Han sier videre at det pågår en kartlegging av situasjonen. Gasslekkasjene i Østersjøen er fra de to rørledningen Nord Stream 1 og Nord Stream 2, og det er oppdaget lekkasje tre steder.

– På generelt grunnlag vil jeg si at det er stor oppmerksomhet rundt sikker drift på norsk sokkel, sier Aasland.

Sabotasje

Situasjonen i Østersjøen blir også fulgt, forteller ministeren.

– Etter det som er fremkommet av informasjon i løpet av dagen, er det mye som kan tyde på at dette er sabotasje, sier han.

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at det er nærliggende å tro at det er snakk om sabotasje på rørledningene.

– Når vi har sett bilder fra lekkasjene og det er registrert eksplosjoner på havbunnen, så er det nærliggende å tro. Jeg hører fra de som har erfaring med dette rørledningssystemet at den type brudd og utslipp gjennom en ulykke neppe er tilfeldig. Men vi har ikke mer fast informasjon enn det, sier Støre på Dagsnytt 18 på NRK.

Han vil ikke peke på hvem som eventuelt står bak sabotasjen.

Tre lekkasjer

To av lekkasjene er på Nord Stream 1 i svensk økonomisk sone, omtrent utenfor Simrishamn i Sverige. Nord Stream 2 lekker i dansk økonomisk sone, sørøst for Bornholm. Avstanden mellom de to lekkasjene på Nord Stream 1 er omtrent 6 kilometer, og derfra til lekkasjen på Nord Stream 2 på omtrent 75 kilometer.

Årsaken til lekkasjene er ikke fastslått. Ifølge flere observatører skyldes de neppe en ulykke. Store mengder gass skal ha lekket ut som følge av lekkasjene, men det er uklart hvor mye.