239 asylsøknader fra eks-ansatte i Afghanistan

Det har kommet 239 søknader fra Afghanere som har arbeidet for Forsvaret og Utenriksdepartementet, om å få komme til trygghet i Norge.

I løpet av de 20 årene krigen i Afghanistan varte, ansatte Norge flere tolker, renholdsarbeidere og andre afghanere. Mange av dem frykter for sine egne liv etter at Taliban tok makta i fjor.

Til sammen har Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet fått 239 søknader etter den nye instruksen som ble gitt for flyktningsøknadene, melder Vårt Land. Fristen for å søke ble satt til 1. september.

– Vi arbeider med å gå gjennom alle sakene, sier underdirektør Ann Kristin Salbuvik i Forsvarsdepartementet til Vårt Land.

Det er Justisdepartementet som til slutt skal vurdere sakene til dem som kommer gjennom nåløyet til de to andre departementene.